fbpx

Coachning

Coaching är en tydlig process som stöttar individen eller gruppen mot ett tydligt resultat.  Coaching beskrivs bäst som hjälp till självhjälp. Klienten och uppdragsgivaren ska erhålla egna verktyg och insikter för att själva driva processen vidare.

Ett coachinguppdrag består oftast av ca. 6 tillfällen där coachen och klienten eller gruppen träffas en första gång förutsättningslöst. Under detta första tillfälle går man igenom ambitioner, utmaningar och mål med coachingen samt vad coachingen ska handla om för den enskilda klienten eller gruppen.

Beskrivning
Du blir coachad för at nå dina mål, identifiera dina resurser och erhålla medvetenhet kring din kommunikation. Vi arbetar med situationer utifrån din vardag och verklighet och du kommer att få uppgifter att genomföra mellan varje träff.

Målet är att du…

  • Erhåller integrerad kunskap om ditt ledarskap och hur du agerar gentemot dina medarbetare.
  • Erhåller medveten kompetens om din och andras kommunikation, som rakare och tydligare skapar resultat i din organisation.
  • Att du lättare kan hantera svåra situationer med människor i behov av stöd.
  • Att du på ett tydligare sätt ökar effektiviteten hos medarbetarna och därmed produktiviteten.
  • Blir effektivare, mer målinriktad och mår bättre, vilket gör att dina resultat ökar.

Efter avslutad coaching genomförs en utvärdering tillsammans med uppdragsgivaren.

Om terapi och att söka hjälp

Adress

Bra Relationer AB
Hotellgatan 5
602 22 Norrköping

Kontakt

Sverker Wadstein
070-647 58 31
sverker@brarelationer.se