fbpx

Föreläsningar och utbildningar

 

Somliga är det synd om, de är offer för omständigheterna. Andra är snälla och ställer alltid upp och hjälper till. Och så finns det en tredje sort, som verkar gilla att jävlas med allt och alla.

Eller hur är det egentligen? Känns det bekant för dig i din vardag? Att det ofta finns nån som vill ha rätt till varje pris och nån som alltid skyller ifrån sig och en som gör allt för att undvika dålig stämning?

I sina föreläsningar hjälper Sverker oss att förstå varför vi så lätt hamnar i dessa negativa beteende och hur vi kan göra för att bryta dessa invanda mönster.

Gör dig redo för aha-upplevelser, igenkännande leenden och en föreläsning som förbättrar dina relationer.

Du kan boka Sverker för en föreläsning på upp till 90 minuter, eller workshop på tre timmar eller sex timmar.

Sverker Wadstein
070-647 58 31
sverker@brarelationer.se

En digital utbildning med Sverker Wadstein kring medarbetarskap

Medarbetarskap – grundkurs 

Bli en expert på medarbetarskap med vår grundkurs online. Få kunskapen du behöver för att bygga ett starkt och samarbetande team.

Den här utbildningen berör medarbetarskap och hur du tar eget ansvar för att skapa en bra arbetsmiljö präglad av tillit och förtroende. I utbildningen får du insikt i Dramatriangelns dynamik och roller, de ursprungliga egenskaper som kan resultera i att rollerna växer fram samt hur du kan gå tillväga för att agera som en vuxen och kliva ur dramat.

En fördjupningskurs i medarbetarskap med föreläsaren Sverker Wadstein

Medarbetarskap – fördjupningskurs

Fördjupa dina kunskaper om medarbetarskap med vår fördjupningskurs online. Lär dig de avancerade teknikerna och strategierna du behöver för att skapa ett starkt medarbetarskap.

Den här utbildningen fördjupar dina kunskaper om medarbetarskap och en arbetsmiljö präglad av tillit. Du får under utbildningen lära dig om Susan Wheelans gruppteori IMGD (Integrated Model of Group Development) samt om grupputveckling, samverkan och självkännedom.

Politikerskolan, en onlineutbildning med Sverker Wadstein och Lasse Stjernkvist

Politikerskolan, med resultat och ansvar i fokus – med Lasse Stjernkvist

Lär dig viktiga färdigheter för att bli en framgångsrik politiker med vår utbildning online. Påbörja din resa redan idag.

Hur skapas ett bra samtalsklimat mellan förtroendevalda politiker respektive mellan förtroendevalda och tjänstepersoner? Ett samtalsklimat som gör att allas funderingar kommer fram och att det politiska arbetet känns meningsfullt för samtliga parter.

Den här utbildningen vänder sig i första hand till nya och gamla förtroendevalda och till personer som arbetar i politikens närhet. Den kan även passa andra som är intresserade av samhälle och politik.

I utbildningen får du veta hur konflikter skapas och förhindras, och vad du och dina kollegor kan göra för att inte dras med i onödiga konflikter. Du får tips av två erfarna politiker och kunskap om de formella regler som styr politiken lokalt och nationellt. Regler som, om de följs, bidrar till ett respektfullt och demokratiskt samtal.

Adress

Bra Relationer AB
Hotellgatan 5
602 22 Norrköping

Kontakt

Sverker Wadstein
070-647 58 31
sverker@brarelationer.se