fbpx

Grupputveckling

Grupputveckling handlar om få människor att fungera tillsammans. Hur mycket energiläckage förorsakar inte interna konflikter på en arbetsplats?

Med grundläggande kunskap i kommunikation och konflikthantering förebygger man missförstånd, kapacitetsförluster och utarbetade medarbetare. Bra Relationer har konkreta verktyg och metoder som kan utveckla din arbetsgrupp.

En arbetsgrupp fick vid ett tillfälle uppgiften att med en enda mening (så att ett barn kan förstå) förklara vad ordet ”team” betyder. Följande mening kom de fram till:

”Ett team är; två eller fler personer, som är bra på olika saker, gör ett jobb tillsammans och löser då en uppgift på ett bättre sätt än om man skulle vara ensam.”

Adress

Bra Relationer AB
Hotellgatan 5
602 22 Norrköping

Kontakt

Tel: 011-16 20 00

Sverker Wadstein:
070-647 58 31