fbpx

Sverker Wadstein

Det är jag som äger och driver Bra Relationer.

Jag är …

… ständigt nyfiken på andra människor. Slutar aldrig att fascineras över alla kloka människor jag möter i mitt arbete.

… tacksam att jag har förmånen att kunna vara en hjälpande hand, såväl i krissituationer för par och familjer som i företag som vill utveckla sina chefer och ledare.

… en god lyssnare, samtidigt som jag kan utmana.

… en gift trebarnspappa, född 1964.

… gift sedan 37 år.

… fortfarande fordonsmekaniker. Äger en Volvo PV från 1957 i originalskick med endast 7400 mil på mätaren.

Erfarenhet

Jag har drivit företaget sedan 1997 då med huvudinriktning på familjerådgivning. Med åren har jag breddat verksamheten och idag jobbar jag mycket med utbildning inom ledarskap, grupputveckling och chefscoaching. Jag är bondson och uppvuxen i den östgötska myllan. Gick fordonsteknisk linje på gymnasiet, jobbade några år som reparatör på en livsmedelsindustri innan högre studier tog vid.

  • Teologie Kandidatexamen från Teologiska Högskolan i Stockholm och North Park University i Chicago.
  • 1-årig KBT-utbildning, Sverigehälsan med Lis Johles
  • 1-årig coachutbildning, Coach2Coach med Kjell Enhager 
  • Transaktionsanalys 101-kurs med Lasse Åhnby

Jag arbetade som pastor i Svenska Missionskyrkan i början av 90-talet. Att jobba som ledare i en ideell organisation är en värdefull erfarenhet. Jag har också haft förmånen arbeta som kommunalråd åren 1998–2002. Vid sidan av Bra Relationer drev jag, tillsammans med kollegor, utbildningsföretaget Ledarbildarna i Stockholm åren 2012–2016. Medverkar sedan många år som relationsexpert i Sveriges Radio P4.

Värderingar

”Människor är i grunden goda och har en egen förmåga att förändras och lösa sina problem.”
– Eric Berne (1910-1970)

Min filosofi är att hjälpa människor att hitta sin väg i livet. Som coach eller samtalspartner har jag ingen egen agenda. Genom att lyssna, ställa frågor, vara nyfiken, coachar jag människor att hitta sin väg och en tro att den vägen faktisk är möjlig att gå. Det gäller lika för individer som grupper. Lika oavsett om det handlar om tonåringen i huvtröja eller VD:n i slips och kostym.

Jag har en stark tro på att förändring verkligen är möjlig. Att det går att ändra invanda tankemönster. Jag brukar ibland citera några rader från Edna Erikssons dikt:
Människor har inte rötter, hon har fötter,
så sluta fråga mig varifrån jag kommer,
fråga mig vart jag är på väg.

Visst är det viktigt att också titta bakåt, bearbeta och förstå. När så krävs gör vi det. Men historien går inte att förändra, det enda vi har är nuet. Och det vi gör idag, just nu, påverkar vilken framtid vi går till mötes.

Adress

Bra Relationer AB
Hotellgatan 5
602 22 Norrköping

Kontakt

Sverker Wadstein
070-647 58 31
sverker@brarelationer.se